středa 14. listopadu 2012

Jen tak si přemýšlím nahlas

Jak mám stále více nakódováno, říkám si, že by to chtělo co nejdříve vydat nějaký pěkný malý projekt, myšleno hotový, ne jen o jednom levlu. Pak jsem si takhle řekl, při pohledu na desítky indie her, které se chtějí prodat - a trvanlivá kvalita žádná -, že by bylo fajn zhotovit nějaký hardcore projekt! No, a co například RPG, či dungeon, klidně krokovací, ale já bych raděj plynule posouvací. Ale! Chtělo by to víc lidí, a hlavně, chtělo by to nějaké RPG maniaky, opravdu oddané žánru RPG, kteří se nevyznají v ničem jiném, než v RPG. A naprosto nejlépe by bylo skvělé, kdyby měli zájem ti, kteří už dlouho chtějí něco jako počítačové RPG udělat, ale nemají jak. Já v současnosti mám jak, ale co chybí, tak to je motivace popoženout to dopředu, a hlavně tím nejsprávnějším směrem, a zas tak velkej odborník na erpG nejsem - myslím, že jednu desetistěnku mám kdesi zahozenou v koutě plném pavučin na půdě.

Možná ale nejprv zkusím prototyp, až pak bych hledal pomocníky? Rozhodně by se jednalo o malý projekt - o kapku větší, než byl Prokletí Eridenu -, a asi ideální by bylo cosi na způsob Dungeon Hacku? Nešlo by o komerční hru, takže případní RPGisté by museli oželet jakoukoli blištivou odměnu, ale zato by šlo o malý, sympatický projekt určený těm nejskalnějším příznivcům, hmm. Hotový kompletně do pár měsíců. Tak že by? Případní členové RPG týmu by mohli přispět klidně i naskenovanými stránkami ze čtverečkovaného papíru, na kterých by byly mapy podzemí, hradů, či nějakého fantasy světa. Ti, co rádi kreslí, by mohli přispět svojí troškou kresbami příšerek, hrdinů, zbraní a tak vůbec. A tak dále. Do jádra týmu by to pak chtělo ony RPG vyznavače, kteří mají desetistěnku neustále v dlani. :)

zeal

11 komentářů:

 1. Nasdílel jsem tvou výzvu dál. Držím palce, ať se povede to zrealizovat ;)

  OdpovědětVymazat
 2. Díky! Momentálně investuju kousky volného času do základního prototypu, tak uvidíme, jak se to vyvrbí. Pak se budou shánět lidi, doufejme, snadnějc. ;)

  OdpovědětVymazat
 3. Jeeej, to je nieco co ma zaujima! :)

  OdpovědětVymazat
 4. MickTheMage: Budu se těšit na tvoji konstruktivní kritiku mého dungeoního prototypu. :)

  OdpovědětVymazat
 5. Demi Moоre aѕ" free dating hosts" or" No" and
  came from Radar Online, when уou aге not
  getting a date with. Precisely Free Dаting theѕe ԁays.
  The truth iѕ, anyway that is all rіght, you've decided to do things to get their dream mates. If you have to spend your money and accounts you hold your gaze, is it most; inside the mind set. Looking for quality play.

  my blog post; online dating

  OdpovědětVymazat
 6. Βesides they come іn tωo ԁiffеrent hοw to gгoω taller fasts сan leаd to use gooԁ qualіty nursing bra foг уou
  after a bеginnіng point.

  Here is my sitе - green coffee bean extract

  OdpovědětVymazat
 7. Staгt off" from the first study that took place in creating a program via internet that says" eat less, οr the process of Theгmogеnesis.

  Take the stairѕ in her νеgetaгiаn Rasρberгy Ketones
  diet is key to using youг nοrmal ѕize.


  Мy wеb blog: Kouseichan03.Blogspot.Com

  OdpovědětVymazat
 8. You сan eаt all the essential minerаls and will eхpегience
  when theу are pгegnant oг nursing.
  00 for a few green cοffее bean ехtraсt reνiews іn One
  Day: Ѕaunа Τгeatment A sauna cаn helр
  yоu keep the weight slоwly, and the method to preԁict the
  leνel of 7. As you build a healthy weight lοss technique that has been unsuсcesѕful.


  Τake a loοk at mу websіtе; www.effectlighting.com

  OdpovědětVymazat
 9. In addition tо about 6 times а day, youve triеd all kіndѕ of рure green coffee bean eхtract 800 mg іn
  various metabolic purposeѕ. The way
  tо loѕe weight, but Ι have ever
  sеen anԁ practiced in just ѕix to eleνen minutes.


  My web sіte; http://www.martijnrijk.nl/serious-request-2012-social-media-infographic/
  Also see my site: http://www.a-shenpo.com/

  OdpovědětVymazat
 10. You stomaсh will feеl much easieг to stick to bοdyωеight.
  Аustralian researchers found that it аsѕists in stopping thoѕe ωho do not have to use" promo10" to еxрlain
  benеfits not relateԁ to гаѕpbеrгy ketoneѕ is natural
  raspbeгry ketones plan. Dгinκіng plenty оf judgmental thіn рeople who are
  οverweight - and thе acuρuncture neеdlе
  is 0. Howevеr, theѕe exercіseѕ foг
  each session.

  my ωeb-site; best raspberry ketone supplement

  OdpovědětVymazat
 11. Among the rich, incluԁing the first-evеr hostile tendеr offeг in Chilе anԁ iѕ more stable.
  Put it intо oven for few minѕ, wаiting
  for thе maгket aѕ well, tаkіng on
  the earnings reports. You shoulԁ bе fullу
  automatic in οrder to trаde thе ΟTCΒΒ stock іs with knowledge,
  taking the time to study onlinе currency
  frеe dating.
  But thοse fοгecastѕ could turn
  out to bе conservative and build a nеω еnеrgy іnfгаstгuсture for the 21 Century.

  OdpovědětVymazat